Fonksiyonel Tıp ve Fonksiyonel Tıp Diyetisyenliği Nedir?

Fonksiyonel tıp, hastalığın temel nedenini belirlemeye odaklanan sistem biyolojisi temelli bir yaklaşımdır, alternatif tıp yaklaşımı değildir. Kişiye özgüdür ve oluşabilecek hastalıklara karşı risklerin öngörülmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını hedef alır.

Fonksiyonel Tıp İlgi Alanları Nelerdir?

Fonksiyonel Tıp temel olarak kronik inflamatuar hastalıklar ile ilgilenir;

  • Otoimmün hastalıklar; Sedef, Multipl Skleroz, Romatoid Artrit, Hashimato Tiroiditi, Tip 1 Diyabet vb. Hastalıklar, polikistikover.
  • Bağırsak hastalıkları; İrritabl Bağırsak Sendromu, Ülseratif Kolit, Chron, sibo, gastrit, reflü, candida, kronik kabızlık.
  • Metabolizma hastalıkları; İnsülin Direnci, Tip 2 Diyabet, Kronik Yorgunluk Sendromu, Fibromiyalji, Kemik erimesi (Osteoporoz),
  • Depresyon.
  • Akne, Egzama, dermatit türleri.

Fonksiyonel Tıp Tedavileri

Fonksiyonel tıp; hasta sağlığını iyileştirmenin birincil yolu olarak fizyolojideki disfonksiyonu belirler ve dengeye getirecek araçları kullanır. İnsan biyolojisi, insan genomundan çok daha karmaşıktır. Aslında, çoğu hastalık genetik olarak belirlenmez. Hastalığın ortaya çıkmasında esas olan genetik mirastan ziyade gen ifadesidir. Gen ifadesi, çevre, yaşam tarzı, diyet, aktivite, psiko-sosyal-ruhsal faktörler ve stres dahil olmak üzere sayısız etki tarafından değişebilir. Diyet ve yaşam tarzı seçimleri ve çevresel maruziyetler, belirli genleri etkinleştirerek veya devre dışı bırakarak hastalığı daha fazla veya daha az olası hale getirebilir.

Hastalarda; artan inflamasyon, metabolik rahatsızlık, yüksek otoimmün aktivite, enerji eksiklikleri sıklıkla vücut kompozisyonda değişiklik oluşmasına neden olabilir. Bu sorunların çoğu diyet ve beslenme ile ilgilidir. Besin çeşitliliğinden yoksun diyetler ile beraber aşırı tüketimin ironik bir şekilde yetersiz beslenmeyle birleştiği bir çağda yaşıyoruz. Araştırmalar, çoğu kronik rahatsızlığın temel nedeninin yaşam tarzı seçimlerimiz, özellikle de günlük yiyecek seçimlerimiz olduğunu gösteriyor.

İşlenmiş gıdaların raf ömrü arttıkça tüketilen gıdaların kalitesi düşmüştür. Sağlıklı beslenme seçimleri, uygun yemek zamanlaması ve iyileştirilmiş gıda kalitesi, hastalığın gidişatını etkiler ve hastaların optimal sağlığa dönüşünü destekleyebilir.

Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni

Gıdayı ilaç olarak kullanan Fonksiyonel Beslenmede beslenme uzmanları; kişilerin beslenme durumunu değerlendirerek kronik hastalığın altında yatan faktörleri ele alır, kişilerde hastalığa neden olabilecek besinleri bulmaya çalışır, kişiselleştirilmiş uygun eliminasyon diyetini uygulatır ve eksik gördüğü besin öğelerini yerine koymak için besin desteklerinden de faydalanır.

Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni, üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümlerinden mezun olduktan sonra fonksiyonel tıp ve fonksiyonel beslenme konularında eğitim almış kişidir. Hangi besinlere ne gibi hassasiyetleriniz var? Hangi diyet daha hızlı iyileşme sağlayabilir? Hangi besin desteklerinin kullanımı daha uygun olur? Gibi soruların cevabını fonksiyonel tıp diyetisyenleri size verebilir.